« Takaisin Sanastolle

Mikä on hallintokulu?

Hallintokulu on kulu, jonka yritys voi periä kattaakseen kuluja jotka syntyvät tavaran tai palvelun myynnin yhteydessä. Mikään laki ei säädä hallintokulun suuruutta, mutta yleisesti se on 3-6 € ostotapahtumaa kohden.

Pitääkö hallintokulua maksaa?

Mikäli yritys perii hallintokulua, tämän pitää käydä ilmi sopimuksessa asiakkaan kanssa. Verkko-ostojen yhteydessä on tavallista, että klikataan ”Hyväksyn yleiset ehdot” ennen kun osto tapahtuu. Näissä ehdoissa voi lukea miten suuri hallintokulu on. Mikäli asiakas ei ole hyväksynyt sopimusta, ei ole myöskään vaatimusta sen maksulle.

Mikäli asiakas on maksanut laskun aikaisempana ajankohtana, joka sisältää hallintokulun, lasketaan tämä siten että asiakas on hyväksynyt sopimuksen. Täten yritys voi periä samaa kulua myös tulevissa laskuissa, ilman että asiakkaan tarvitsee hyväksyä sopimusta jokaista laskua kohden. Tämä tapahtuu esimerkiksi osamaksun tai jatkuvan tilauksen kohdalla. Mikäli on juoksevia maksuja, yrityksellä ei ole oikeutta lisätä hallintokuluja jälkikäteen. Yritys saa ainoastaan periä kulua, mikäli tämä on ollut mukana sopimuksessa, jonka asiakas on allekirjoittanut.

Mikäli katsotaan että tieto hallintokuluista ei ole sopimuksessa tullut ilmi, tämän kulun voi kiistää ja silloin kuluttajan tulee todistaa, että kulua ei oltu mainittu sopimuksessa. Yrityksen on siten velvollisuus todistaa vastakohta. Mikäli asiakas haluaa kiistää tämän kulun, tämän on tapahduttava ennen ensimmäisen maksun suorittamista yritykselle. Mikäli asiakas on suorittanut maksun, tämä luetaan siksi, että asiakas on hyväksynyt kulun voimassaolevalla laskulla ja sitä seuraavilla laskuilla kyseiseltä yritykseltä.

Miten suuri hallintokulu saa olla?

Ei ole erikseen lakia joka säätelee miten suurta hallintokulua yritys voi periä. Ainoa asia joka säätelee tätä, on se, että kulun pitäisi olla kohtuullinen verrattuna siihen työhön jonka yrityksen täytyy suorittaa. Tämä tekee lähes mahdottomaksi todistaa, onko kulu kohtuullinen vai ei.

Onko eroa laskukululla ja hallintokululla?

Yleensä näitä kahta käsitettä käytetään samasta asiasta. On kyse kulusta joka pitää kattaa yrityksen hallinnolliset kulut, palvelun tai tavaran myynnin yhteydessä. Laskutuskulu on sen sijaan kulu, joka on aina kytketty laskuun. Mikäli yritys perii kulua käteismyynnissä, sitä voi kutsua hallintokuluksi. Yleisesti laskutuskulu on yleisempi käsite.

« Takaisin Sanastolle